Wie?

  • Elke mogelijke corona-patiënt (sinds 4.5.2020)
  • Elk hoog risicocontact van een bevestigde corona-patiënt (sinds 13.5.2020)

Krijg je van je werkgever de vraag om je te laten testen, neem contact op met je arbeidsgeneesheer. Hij is verantwoordelijk voor de testing omwille van risico op het werk.

Hoe?

De testing is enkel na doorverwijzing van je huisarts en steeds op afspraak.

Op het triagecentrum kan de test afgenomen worden door een verpleegkundige of een arts.