Wat te doen bij klachten?

Heb je één van de volgende symptomen ? Blijf thuis en bel je huisarts. Doe dit ook bij lichte symptomen:

  • Hoest
  • Ademhalingsmoeilijkheden
  • Koorts
  • Pijnklachten
  • Moeheid
  • Smaakverlies en/of verlies van de reukzin
  • Diarree

Wie testen op Covid-19?

Als de huisarts vermoedt dat je Covid-19 hebt, zal hij of zij je doorverwijzen naar het triagecentrum. Bij testing neemt de huisarts een staal in de neus of keel af. Die test wordt de dag zelf nog opgestuurd naar het labo dat jouw test zal analyseren. Je blijft thuis in afwachting van je testresultaten. Ook je gezin blijft thuis tot het resultaat het gekend is. Dit kan 24 à 72 uur duren.

Testen | onderzoek |doorverwijzing

Personen met milde klachten worden getest.

Personen met matige ernstige klachten worden onderzocht en getest. Dit onderzoek is een lichamelijk onderzoek, zo nodig gecombineerd met bloedafname of electrocardiogram (hartfilmpje).

De huisarts verwijst je door naar spoed als verder onderzoek of ziekenhuisopname noodzakelijlk is.

SCHEMATISCH OVERZICHT