Blijf thuis en bel je huisarts

Heb je één van de volgende symptomen ? Blijf thuis en bel je huisarts.

  • Hoest
  • Ademhalingsmoeilijkheden
  • Koorts
  • Pijnklachten
  • Moeheid
  • Smaakverlies en/of verlies van de reukzin
  • Diarree

Doe dit ook bij lichte symptomen of klachten bij kinderen.

SCHEMATISCH OVERZICHT