Klachten

Heb je één van de volgende symptomen ? Blijf thuis en bel je huisarts.

  • Hoest
  • Ademhalingsmoeilijkheden
  • Koorts
  • Pijnklachten (hoofdpijn, keelpijn, spierpijn)
  • Moeheid
  • Smaakverlies en/of verlies van de reukzin
  • Diarree

Doe dit ook bij lichte symptomen of klachten bij kinderen.

Triage: Testen | onderzoek |doorverwijzing

Personen met milde klachten van COVID 19 worden getest door een verpleegkundige.

Personen met matige of ernstige klachten worden onderzocht door een triagearts en getest. De triagearts rapporteert aan je huisarts. De triagearts verwijst je zo nodig door naar spoed.

Isolatie/Quarantaine

https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/

Testresultaat

Je huisarts spreekt af met jou hoe je het testresultaat bekomt. Meer informatie vind je hier

Is je testresultaat positief, plaats jezelf in isolatie en contacteer je huisarts. Je zal gecontacteerd worden door contacttracing.

Is je testresultaat negatief, maar heb je symptomen die zeer sterk op corona wijzen, of zijn er nieuwe symptomen sinds je laatste contact met de huisarts of zijn er plots meerdere personen met symptomen in je omgeving, of is er een gekend hoogrisicocontact, blijf in isolatie en contacteer je huisarts voor verdere bespreking.