Artsen in opleiding

To do voor de stagiair-arts die start in Huisartsenkring Lochristi:

 • Stageovereenkomst/risico-analyse laten invullen
 • Installeren Microsoft Teams > toegang tot alle documenten, teleconferentie mogelijk hiermee. 
 • Groep op facebook covid -19 artsen, lid worden, je moet uitgenodigd worden door een vriend.
 • Douchegerief
 • ‘OK’ schoenen die ter plaatse mogen blijven

Wat kunnen stagiaires doen tijdens corona-epidemie bij Huisartsenkring Lochristi:

Taken op kringniveau

 • 9h telemeeting onder supervisie van triagearts voor praktische afspraken, casuïstiek en update van de richtlijnen.
 • 12h-12h30: Staalafname in sporthal Zaffelare
 • 13h – 18h: Pretriage, steeds gekoppeld aan 1 arts, zie protocol. Met debriefing, verslag noteren in Teams.
 • Logistieke ondersteuning bieden
 • Actieve deelname aan consultaties & huisbezoeken onder supervisie indien stageplan.
 • Vergaderingen bijwonen en verslag opmaken, zowel op praktijkniveau als op kringniveau. 

Taken op praktijkniveau 

 • Telefonische consultatie onder supervisie.
 • Logistieke ondersteuning.