Weekend/feestdagen

Heb je symptomen > bel 1733 voor de huisartsenwachtdienst.

Ben je gecontacteerd door contacttracing, CLB, arbeidsgeneesheer,Coronalert, én moet je getest worden tijdens weekend. De test wordt ten vroegste op dag 5 na het risicocontact afgenomen. > bel 1733. De operator geeft je de verdere richtlijnen om een test te plannen.

Werd je persoonlijk verwittigd door een contact dat positief getest is, en het  gaat mogelijk om een hoog risico-contact, ga vrijwillig in quarantaine en wacht op  een telefoon van het contact tracing center. Indien u na 24 à 48u niet gecontacteerd  werd door de contact tracing, kan u contact opnemen met uw eigen huisarts om dit  verder af te spreken. Indien een test noodzakelijk is, wordt dit ten vroegste vanaf dag 5 na het risicocontact afgenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *