Status update: week 4 van het triagecentrum.

Cijfers van het triagecentrum

In de week van 20/4/2020 – 24/4/2020 werden 40 patiënten onderzocht op het triagecentrum Lochristi. Dit brengt het totaal aantal patiënten dat onderzocht werd in het triagecentrum sinds 19/3/2020 op 267. 
Wij merken dat de werkbelasting verminderd. Hierdoor zijn we kunnen overschakelen naar een lagere personeelsbezetting. Het triagecentrum blijft noodzakelijk, voor toegankelijke en veilige zorg voor de patiënten met mogelijk covid.
Huisarts zijn in Coronatijden

De voorbije weken werd ons werk als huisarts helemaal door elkaar geschud, de normale consultaties werden veelal vervangen door telefonische consulten. Indien noodzakelijk wordt de patiënt op de praktijk gezien. De huisartsen blijven bereikbaar voor hun patiënten. Aarzel dus niet om contact te nemen bij vragen of klachten. Ook de zorg voor onze patiënten in de woonzorgcentra heeft de voorbije weken onze bijzondere aandacht gevraagd. Vaak achter de schermen door overleg tussen de coördinerend en raadgevende arts, die huisarts is, en de directie. Of door telefonisch contact tussen hoofdverpleging en huisartsen. Soms een rechtstreeks telefonisch contact tussen huisarts en de patiënt. Ook de komende dagen en weken zullen ál onze patiënten onze verdere aandacht krijgen.  
Gelukkig zijn er momenteel geen zieken onder de huisartsen van Lochristi. Wel werden onderling de afspraken gemaakt. Een plan werd opgemaakt wat te doen  als er huisartsen ziek vallen. Hierdoor zullen alle patiënten steeds beroep kunnen doen op een vervangend huisarts, indien de eigen huisarts niet beschikbaar zou zijn. 
Samenwerken in Coronatijden

Maar als huisartsen zijn we ervan overtuigd, dat elke schakel belangrijk blijft om deze crisis te proberen beheersen. #9080 All TogetherEerst en vooral blijft de samenwerking met alle inwoners van Lochristi belangrijk. Deze crisis leek eerst een marathon te worden (42 dagen…) maar zal eerder eindigen als een ultraloop (aantal dagen nog onbekend…) vooraleer we opnieuw naar het normalere evolueren. Het respecteren van de maatregelen blijft nodig, we moeten samen volhouden, hoe moeilijk het ook is!  Op de website coronalochristi.be vindt iedereen nuttige informatie en praktische richtlijnen terug. Bijvoorbeeld: Wat zijn mogelijke corona-klachten? Huisarts of huisarts van wacht contacteren? Wat moet ik doen bij thuisisolatie? Een patiënt met klachten moet onmiddellijk thuis blijven en  ook telefonisch contact nemen met de eigen huisarts. Indien er mogelijk coronaklachten zijn én aanvullend onderzoek noodzakelijk is voor bepaling van het beleid, wordt de patiënt  doorverwezen naar het triagecentrum voor verder onderzoek. De huisarts geeft elektronisch de nodige informatie door aan de triage-arts: medische voorgeschiedenis, medicatielijst, allergiëen, huidige klachten. De triage-arts legt alle informatie samen om het verdere beleid te bepalen, indien noodzakelijk overlegt de triagearts op dit moment telefonisch met de huisarts van de patiënt. De beslissing wordt genomen: thuisbehandeling of  doorverwijzing naar het ziekenhuis voor verder onderzoek en zo nodig opname.  Indien thuisbehandeling mogelijk is, neemt de eigen huisarts opnieuw de opvolging op zich. De triage-arts stuurt ook een elektronisch verslag naar de huisarts. Dit wordt toegevoegd aan het medisch dossier.  

De huisartsen in Lochristi blijven ook de wetenschappelijke aanbevelingen van Sciensano op de voet volgen om het te vertalen naar ons dagelijks beleid. Zo nodig is er overleg met andere partners, zoals apothekers en thuisverpleegkundigen. Thuisverpleegkundigen en kinesisten kunnnen ook nog steeds bij ons terecht voor advies voor specifieke vragen. Indien er een acuut tekort van persoonlijk beschermingsmateriaal is, zoeken we samen naar een oplossing. Dit in samenwerking met Eerstelijnszone Scheldekracht. We blijven ook rechtstreeks in verbinding met het lokale bestuur van Gemeente Lochristi via de veiligheidscel. Hierdoor is er een goede uitwisseling van informatie mogelijk in beide richtingen.

Blijven gaan in coronatijden

Gisterenavond keken we net als iedereen veel spanning uit naar de nieuwe richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. De komende uren en dagen zullen we opnieuw de koppen bij elkaar steken om onze werking in de huisartsenpraktijk en in het triagecentrium verder hieraan te kunnen aanpassen. Dat er in de toekomst meer mogelijkheid voor testing zal zijn, wordt opnieuw een belangrijke aanpassing in onze organisatie als huisarts. Maar we blijven samenwerking, proactief handelen en bijsturen. #9080 All together

De huisartsen van Lochristi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *