Triage Lochristi – Scheldekracht

Nieuw adres: Kloosterstraat 2 te Beervelde- Lochristi.

Enkel op afspraak via uw huisarts.

Klachten

Heb je één van de volgende symptomen ? Blijf thuis en bel je huisarts.

  • Hoest
  • Ademhalingsmoeilijkheden
  • Koorts
  • Pijnklachten
  • Moeheid
  • Smaakverlies en/of verlies van de reukzin
  • Diarree

Doe dit ook bij lichte symptomen of klachten bij kinderen.

Wie testen op Covid-19?

Als de huisarts vermoedt dat je Covid-19 hebt, zal hij of zij je doorverwijzen naar het triagecentrum. Bij testing neemt de huisarts een staal in de neus of keel af. Die test wordt de dag zelf nog opgestuurd naar het labo dat jouw test zal analyseren.

Ook bij hoog-risicocontact met een bevestigde COVID-19 patiënt kan je getest worden op vraag van de huisarts of de contacttracer.

Testen | onderzoek |doorverwijzing

Personen met milde klachten of hoogrisico-contacten worden getest.

Personen met matige ernstige klachten worden onderzocht en getest. Dit onderzoek is een lichamelijk onderzoek, zo nodig gecombineerd met bloedafname of electrocardiogram (hartfilmpje).

De huisarts verwijst je door naar spoed als verder onderzoek of ziekenhuisopname noodzakelijlk is.

Na de testing

Je blijft thuis in afwachting van je testresultaten.

Het is ook aangeraden dat je gezin zijn contacten strikt beperkt en alle hygiënemaatregelen strikt naleeft in afwachting van de testresultaten. Bij sterk vermoeden van Covid-19 blijft ook je gezin onmiddellijk thuis.

De tijd tussen testafname en testresultaat kan 24 à 72 uur duren.

Voor het testrestultaat neem je contact op met je eigen huisarts.

Ken jij iemand die anderstalig is of slechthorend? Probeer hen dan op weg te helpen via deze link:

https://www.info-coronavirus.be/en/translation/